ënt‰lnirea de lansare a Proiectului VESS a fost organizată de către ISS, ”n ziua de 20 iunie 2018. Afișul acțiunii este reprodus mai jos.

 

 

La ”nt‰lnire au participat reprezentanți ai fiecărui partener. Au fost prezentate at‰t structura proiectului complex

c‰t și a celor trei proiecte componente, după care fiecare grup a făcut o prezentare succintă a activităților desfășurate și a competențelor sale.

 

Programul reuniunii

 

 

 

Fotografia de grup

 

Prezentările făcute ”n timpul ”nt‰lnirii c‰t și ”nregistrarea video integrala pot fi găsite aici (protejat).

 

Următoarea reuniune generală a Consorțiului va fi organizată de colegii de la Universitatea de Vest, Timișoara.