Coordonator: Institutul de Științe Spațiale - Filială INFLPR

 

Parteneri:

 

Universitatea de Vest, Timișoara

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 INCD

 

Institutul Național de Cercetare-Dezoltare pentru Fizica Păm‰ntului INCDFP RA

 

Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca

 

Centrul Internațional pentru Pregătire și Cercetare ”n Fizică - Filială INCDFM

 

Universitatea București, Facultatea de Fizică

 

Institutul Astronomic al Academiei Rom‰ne

 

Universitatea Dunărea de Jos, Galați

 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"