Pachete de lucru

Lista pachetelor de lucru* la care contribuie Institutul de Științe Spațiale (ISS):

1. Contribuția principală a INFLPR-ISS în STORM este dedicată pachetului de lucru WP7 "Software library for nonlinear analysis of fluctuations in space plasmas time series”, pe care îl și coordonează și la care contribuie cu 45 luni de manoperă întreagă (FTE). În cadrul pachetului de lucru WP7, ISS va participa la realizarea unui program software integrat care va conține metode avansate de analiză neliniară a fluctuațiilor din plasmele spațiale. ISS răspunde de livrabila D7.2 "Final version of the software library".

2. ISS participă cu 19 FTE la realizarea pachetului de lucru WP4 "Intermittency and multifractals in ground-based magnetic measurements", rolul institututului fiind acela de a analiza intermitența fluctuațiilor câmpului magnetic terestru măsurate la sol și de indici geomagnetici. Aceste activități se desfășoară în colaborare cu Universitatea din Oulu la care dr. Marius Echim (director proiect FP7-STORM) are și calitatea de conducător de doctorat al drd. Costel Munteanu.

3. ISS participă cu 20 FTE la realizarea pachetului de lucru WP2 "Turbulence, Intermittency and Multifractals in the solar wind, at solar max and solar min", și contribuie la organizarea bazelor de date și la calculul Densității de Putere Spectrală (DPS) pentru fluctuațiile magnetice din vântul solar.

4. ISS participă cu 14 FTE la realizarea pachetului de lucru WP6 "Anisotropy, Nonlinearity, Nonstationarity with data analysis methods and discriminating statistics" fiind responsabil de aplicarea metodelor statistice de detectare a nestaționarității și neliniarității (informație mutuală și cumulanți), în colaborare cu dr. Jay Johnson de la Universitatea Princeton.

5. ISS contribuie cu 3 FTE la pachetul de lucru WP8 "Impact and Dissemination” în cadrul căruia va organiza în 2014 workshopul STORM, fiind responsabil al livrabilei D8.6 a proiectului, dedicată workshopului.

*Mai multe detalii se regăsesc pe website-ul proiectului FP7-STORM.

Proiect finanțat de Programul Cadru 7 al Comisiei Europene (contract 313038/2012) și co-finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (contract 229EU/31.07.2013).