Solar system plasma Turbulence: Observations, inteRmittency and Multifractals (STORM)

Program: PN2 - CAPACITĂȚI

Subprogram: Proiecte de sprijinire a participării României la Programul Cadru 7

Autoritate contractantă: Ministerul Educației Naționale - UEFISCDI

Contractor: Institutul de Științe Spațiale - ISS (partener)

Director proiect: Dr. Eliza Teodorescu

Durată proiect: 29 luni, 31.07.2013 - 31.12.2015

Cod proiect: PN-II-CT-PC7-1-0053

Nr. contract finanțare: 229EU/31.07.2013

Website: www.spacescience.ro/projects/storm

Website proiect FP7-STORM: http://www.storm-fp7.eu

Contact: eliteo [at] spacescience [dot] ro


ABSTRACT

În proiectul STORM investigăm turbulența în plasmele Sistemului Solar folosind date experimentale înregistrate in-situ de sateliți ai Agenției Spațiale Europene (ESA) și ai Agenției Spațiale Americane (NASA). În cadrul proiectului studiem caracteristicile fluctuațiilor turbulente, dependența acestor caracateristici de activitatea solară și estimăm calitativ și cantitativ impactul acestor variații în decursul mai multor cicluri solare. În cadrul proiectului STORM vom folosi un "nucleu" principal de date experimentale transmise de sateliți ESA: Ulysses în vântul solar, Venus Express în proximitatea planetei Venus și Cluster în magnetosfera terestră. Vor fi utilizate date și de la alte misiuni spațiale, ca de exemplu misiunile ESA dedicate cometelor (Giotto și Rosetta) și misiunile NASA  din magnetosfera terestră (THEMIS), magnetosfera planetei Saturn (Cassini) și plasma circumterestră a planetei Marte (Mars Global Surveyor). În plus față de analiza datelor satelitare vom analiza fluctuațiile câmpului geomagnetic măsurate la sol. 

Proiectul STORM va dezvolta de asemenea un pachet de metode avansate de analiză a datelor satelitare și de la sol. Setul de parametrii calculați de pachetul integrat de programe include: densitatea de putere spectrală (DPS), funcții de distribuție de probabilitate a fluctuațiilor (FDP), spectrul multifractal calculat din funcții de partiție, spectrul multifractal calculat cu metoda ordonării fluctuațiilor după amplitudine ("Rank Ordered"). Proiectul contribuie la elucidarea unor procese fizice fundamentale din plasmele spațiale: transferul turbulent și disiparea energiei, intermitența și multifractalii, anizotropia și neliniaritatea interacțiilor în turbulența spațială. Consorțiul STORM include specialiști europeni și americani cu realizări de prestigiu în studiul turbulenței și complexității în plasmă, ca și în analiza datelor satelitare. Proiectul STORM este un proiect complex de colaborare internațională, cu un caracater interdisciplinar al cărui impact estimat este susținut de ambițioasele obiective științifice, numărul mare de baze de date analizate și metodele adaptate acestor analize.

Proiect finanțat de Programul Cadru 7 al Comisiei Europene (contract 313038/2012) și co-finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (contract 229EU/31.07.2013).