Participarea României la experimentul MoEDAL
(Ro-MoEDAL)

Limbă: EN

IFA Contract 11/2022

MoEDAL înseamnă "Monopole and Exotics Detection at LHC"MAPP (MoEDAL Apparatus for Penetrating Particles) adăugat configuraţiei experimentaleStructura MoEDAL, în jurul detectorului VELO - LHCb

Obiectivele proiectului:

Primele teste ale scanning-ului termic

Rezultate:

Articole:

Mai multe detalii:

Contact:

Dr. Vlad Popa, vpopa@spacescience.ro

Echipa